Kaplicky Creative Centre ve Vile Čerych

Cílem projektu je rekonstrukce a dispoziční úprava nemovité kulturní památky Vila Čerych do podoby inovativního kreativního centra. Vila i s parkovou zahradou bude sloužit pro vzdělávací, kulturní a společenské účely a bude nabízet pestrý program i své kapacity. 

Programové linie budou nabízet celou řadu formátů pro odborníky i širokou veřejnost. Nadační fond Kaplicky Centre má ambici působit jak na lokální, regionální a celostátní úrovni, tak mezinárodně. 

Jednou z priorit je vzdělávání (jak umělecké, tak v manažerských dovednostech aj.), určené jak pro výkonné umělce a profesionály, tak pro studenty. Zásadními žánry jsou architektura, kinematografie a audiovize, užité a volné umění, které zde budou systematicky rozvíjeny. 

Programová strategie projektu zahrnuje široké spektrum aktérů a mezisektorovou spolupráci. Z aktivit projektu bude profitovat řada cílových skupin, od profesionálů činných v kulturních a kreativních odvětvích, studentů předních vysokých škol relevantních oborů (architektura, vč. krajinářské, veškeré umělecké obory) až po širokou veřejnost a občanskou společnost. Pro tuto kooperaci bylo podepsáno 17 partnerských memorand či smluv, a zapojování dalších partnerů probíhá. 

Brzy zrekonstruovaná kulturní památka oživí cestovní ruch, má potenciál přilákat zájemce z regionu, celé ČR i ze zahraničí, a bude mít i přínos pro místní poskytovatele služeb. 

Vila bude (i mezinárodně) prezentována pro účely filmových lokací, čímž bude podpořena propagace regionu i místní sektor služeb.