Nadační fond

Účelem Nadačního fondu je podpora, rozvoj a propagace architektury a moderního umění, zejména v souvislosti s odkazem rodiny Kaplických:

Jan Kaplický

18. 4. 1937 v Praze + 14. 1. 2009 v Praze. Akademický architekt, Doctor honoris causa, čestný člen Royal Institute of British Architects

Jiřina Kaplická

30. 3. 1901 v Náchodě + 2. 11. 1984 v Praze. Akademická malířka

Josef Kaplický

19. 3. 1899 ve Vysokém Mýtě + 1. 2. 1962 v Praze. Akademický sochař, malíř, grafik a profesor Vysoké školy umělecko-průmyslové

Naším cílem je uchovat odkaz Jana Kaplického a jeho vize pro budoucí generace, stejně jako značku Future Systems.

Nadační fond dále podporuje veškeré vzdělávací a kulturní aktivity vedoucí k rozšíření estetického posuzování životních hodnot široké veřejnosti.