Historicky prvním držitelem Kaplický Internship se stal Ondřej Michálek

Praha, 9. října 2015

Bakala Foundation ve spolupráci s Nadačním fondem KAPLICKY CENTRE a londýnským Design Museum vyhlásila vítěze prvního ročníku studentské architektonické soutěže Kaplický Internship. Držitelem odborného ocenění se stal Ondřej Michálek z Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze.

Vítěz spolu s oceněním získal možnost absolvovat tříměsíční stáž v jednom z prestižních britských architektonických studií. Ondřeje Michálka v následujících měsících přivítají jejich kolegové z oboru v londýnském studiu architekt k y Evy Jiřičné, která společně s ředitelem londýnského Design Museum Deyanem Sudjicem a čestnou členkou poroty Eliškou Kaplický finálně vybírala nejlepší odborné práce . V průběhu slavnostního večera vyhlášení programu společně pokřtili kalendář fotografií a reálných reprodukcí skic prací Jana Kaplického realizovaných v oblast i nábytkového designu – Top Design The Furniture.

„Na nového stážistu se už moc těšíme. Za léta mého působení v Londýně jich mým studiem prošla už celá řada. V ČR je mnoho nadějných talentovaných architektů a jsem ráda, že jedn omu z nich pootevřeme dveře do světa“ uvedla architektka Eva Jiřičná.

„Prostřednictvím programu Kaplický Internship chceme mladým architektům poskytnout příležitost seznámit se s prací světových architektonických studií a pomoci jim získat zajímavé kontakty , které jim mohou usnadnit start kariéry ,“ dodal ředitel nadace Bakala Foundation, Václav Pecha.

Historicky první vítěz programu Kaplický Internship byl vybírán v rámci tříkolové soutěže architektonických prací na volné téma, kterých se mohli účastnit studenti posledních ročníků architektonických a stavebních fakult vybraných vysokých škol (ČVUT, VUT, TUL, VŠUP, VŠB TU Ostrava, AVU). Jejich práce nejprve prošly předvýběrem odpovědných pedagogů z daných škol. Ve druhém kole projekty hodnotila odborná porota ve složení Prof. Ing. arch. Zdeněk Fránek, Prof. akad. arch. Jindřich Smetana, Prof. Ing. arch. Alois Nový CSc a Prof. ing. arch. Ladislav Lábus HON.FAIA, která doporučila do finále čtyři nejlepší práce. Z těchto finalistů i na základě pohovorů s jejími autory Eva Jiřičná, Deyan Sudjic a Eliška Kaplický určili historicky prvního laureáta Kaplický Internship.

Ondřej Michálek ve vítězné práci navrhnul specifický architektonický přístup, který využívá fenoménu proměnlivosti a neurčitosti jako základních pracovních principů. Inspiroval se růstem podhoubí a dalších živých organismů a využil jej pro tvorbu základního souboru pravidel. Následně zkoumal územní důsledky aplikace těchto pravidel v jednom momentu a lokalitě jako „ pavilonu růstu“.

Od organizátorů soutěže vítěz získává pokrytí dopravních nákladů a kapesné po dobu trvání stáže.

Program Kaplický Internship je další z aktivit, prostřednictvím kterých Zdeněk a Michaela Bakalovi podporují rozvoj moderního umění a architektury. Jsou dlouholetými partnery centra moderního umění DOX a od roku 2014 také jednoho z nejprestižnějších světových muzeí Design Museum v Londýně. Spolupracují i s předním španělským a světovým architektem Ricardo Bofillem, který je autorem návrhu přestavby původní průmyslové haly bývalé kotlárny ČKD v moderní společensko – administrativní komplex Forum Karlín, kde v současnosti v prostorách unikátního newsroomu sídlí vydavatelství Economia a další nadnárodní společnosti. Nedílnou součást Fora Karlín tvoří multifunkční hala, která v sobě kombinuje prvky moderní architektury s původním rázem budovy a navíc splňuje nejnáročnější akustické a technologické parametry pro pořádání kulturních a společenských akcí. F o rum Karlín , jenž manželé Bakalovi otevřeli veřejnosti v roce 2014, je oceňován o odborníky jako jedna z nejlepších moderních českých staveb.

Právě spolupráce se špičkami světového designu a architektury nechala vzniknout myšlence vzniku programu Kaplický Internship , který poskytne příležitosti pro další rozvoj mladých českých architektů a pomůže šířit odkaz díla Jana Kaplického.