Sbírky

Katalog díla Jana, Jiřiny a Josefa Kaplických obsahuje výběr z jejich bohaté umělecké tvorby. Doplnit text o sbírkách, počtu sbírkových předmětů, myšlenka, smysl zveřejnění, prezentace...
 

Díla jsou přehledně členěna do skupin, ve kterých je možno dále dle potřeby filtrovat a třídit. Jednotná struktura prezentovaných děl odpovídá evropským standardům pro evidenci sbírkových předmětů.

Pro správu díla rodiny Kaplických byl využit moderní evidenční systém Museion, který zajišťuje nejenom publikaci na webových stránkách, ale především kvalitní evidenci celého díla.